• 938290285
  • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Política de qualitat i RSC

Memòria de sostenibilitat

Aplitelc Berguedà S.L.U. publica la memòria de sostenibilitat des de l'any 2011. Amb la publicació d'aquest document l'empresa informa als seus clients que es manté fidel al compromís adquirit amb l'entorn i mostra la gestió portada a terme en totes les activitats de l'any.

Una memòria de sostenibilitat és un document corporatiu en el qual les empreses informen sobre els impactes i actuacions en els àmbits econòmic, ambiental i social generats per la seva activitat.

Un dels models de retre comptes en el camp de la responsabilitat social més reconeguts és l'elaboració de memòries de sostenibilitat segons els paràmetres de la Global Reporting Initiative, una organització que estableix un marc internacional per l'elaboració d'aquests informes. El fet d'utilitzar aquesta metodologia fa que la memòria de sostenibilitat de l'empresa sigui homologable i comparable arreu del món.

Memòria sostenibilitat 2021

Memòria sostenibilitat 2021

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Global Reporting Initiative

griDes de l'any 2012 Aplitelc Berguedà SLU publica anualment la Memòria de Sostenibilitat, document corporatiu on les empreses informen sobre la seva actuació i impacte en l'àmbit econòmic, ambiental i social.

Global Reporting initiative és una organització que estableix els paràmetres per a l'elaboració d'aquest tipus d'informes, això permet que la memòria de sostenibilitat sigui homologable i comparable a nivell internacional.

Global Reporting Initiative

Pacte mundial

Aplitelc Berguedà S.L.U. ha signat el pacte mundial de les Nacions Unides, una iniciativa de compromís ètic destinada a que les empreses, de forma voluntària, integrin els 10 principis en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i anticorrpució com una part a la seva estratègia.

El Pacte Mundial és la iniciativa en Responsabilitat Social Empresarial més gran del món, amb més de 12.000 entitats signants és present en més de 145 països. En aquest enllaç podeu descarregar la carta d'adhesió d'Aplitelc Berguedà S.L.U.

Image

Compromís BIOSPHERE

El certificat Biosphere implica un compromís mediambiental voluntari amb el territori, a través de principis de sostenibilitat i míllora contínua.

A través d'una serie de requisits, ofereix l'oportunitat de dissenyar productes i serveis propis, satisfent les necessitats actuals de clients i ususaris, sense comprometre a les generacions futures.

Certificat Biosphere

Política de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals

La Política Integrada d’APLITELC BERGUEDÀ té com a objectiu primordial, el compliment dels compromisos acordats amb els nostres clients, els proveïdors, el personal de l’empresa, l’administració pública, la societat, la competència i amb els Organismes de Control Autoritzat.


La qualitat dels nostres serveis i productes, la protecció del medi ambient i la seguretat i salut del personal de l'empresa és un compromís de la nostra organització i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu que s’ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin interna i externament una imatge d’APLITELC BERGUEDÀ, S.L.U. que s’identifiqui amb la nostre visió i els nostres valors.

Mitjançant aquest document adquirim el compromís de complir amb els següents objectius:

  • Complir amb els requisits legals i les diferents normatives que ens apliquen, així com amb els requeriments dels nostres clients i de les diferents parts interessades per assegurar la seva satisfacció amb els nostres serveis i productes.
  • Aconseguir l’eficiència de la nostre organització, mitjançant la millora continua i el manteniment del nostre sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (SGI).
  • Planificar objectius i plans de millora per gestionar els riscos i les oportunitats de l’empresa i assolir les seves metes estratègiques, fent revisions trimestrals per assegurar l’assoliment i la continuïtat de l’organització.
  • Proporcionar els recursos necessaris per garantir la millora de la qualitat, el respecte al medi ambient i la seguretat i la salut en el lloc de treball, evitant lesions i el deteriorament de la salut de l'equip de treball.
  • Identificar els riscos i les amenaces en tot el sistema de gestió integrat, treballant per eliminar els perills i reduir els riscos en tots els àmbits de l’empresa.
  • Documentar les no conformitats que es puguin produir, per corregir-les i evitar-ne la repetició.
  • Fomentar la participació i la consulta de tot el personal en tots els àmbits de desenvolupament de l’empresa, fomentant el treball en equip, el reconeixement individual i la integració en el projecte empresarial.
  • Potenciar la formació necessària per aconseguir un equip qualificat que permeti mantenir la nostre empresa al capdavant de les noves tecnologies i el desenvolupament d’energies més netes.
  • Utilitzar els recursos disponibles per minimitzar la generació de residus derivats de l’activitat empresarial, des del disseny de producte fins al lliurament, gestionant aquells que no es pugin evitar de manera adequada i fomentant les activitats de reciclatge, reutilització i optimització del consum de recursos.

La present política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut és de caràcter públic, mitjançant la publicació en la pàgina web de l’empresa, i es comunica a tot l'equip de treball de l’empresa, mitjançant l’exposició en les instal·lacions de l’empresa.
Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l’empresa, aquesta política és revisada per assegurar que representa i compleix amb la visió, els valors i la missió de l’empresa, i que s’adequa al funcionament integral de l’empresa.


Robert Molas Cardona
-Direcció-
Gener 2021

Projectes de cooperació

Consola de Depuració per Joomla!

Sessió

Informació de perfils

Ús de la memòria

Peticions a la base de dades