Manteniment

Per assegurar que les vostres instal·lacions estan en un correcte estat d'ús i que no us provocaran problemes inesperats que poden derivar en despesses ecònomiques importants (aturada de la producció, incompliment dels terminis d'entrega, reparació costosa, etc...) us proposem realitzar el manteniment preventiu.

El manteniment preventiu consisteix en la realització de controls periòdics que permeten detectar errors o defectes abans que produeixin avaries més greus que causin pèrdues més importants a la vostre empresa. Disposem d'un servei de termografies que ens permet realitzar el manteniment preventiu i corregir els defectes minimitzant els danys en la instal·lació.

La normativa al respecte de:

- Instal·lacions d'Alta Tensió: Segons el RD 337/2014 referent a Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació cal realitzar una inspecció per un Organisme de Control Autoritzat cada 3 anys. 

I segons la ITC-22 del RD 337/2014 totes aquestes instal·lacions han de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada com la nostre.

- Instal·lacions de Baixa Tensió: Segons el RD 842/2002 referent a instal·lacions que distribueixin energia elèctrica, generin electricitat pel consum propi i a les receptores cal realitzar una inspecció per un Organisme de Control Autoritzat cada 5 anys. 

Desprès de formalitzar un contracte de manteniment per a les vostres instal·lacions d'Alta o Baixa tensió us oferim el servei d'acompanyament en les inspeccions periòdicques amb els Organismes de Control, gestionant els tràmits necessàris.

També us podem ajudar en qualsevol tipus d'averia de les vostres instal·lacions i assesorar-vos en la decisió que sigui més convenient per vosaltres.

 

 

{phocamaps view=map|id=3} or {phocamaps view=link|id=3|text=Map}

Llegeix més: Manteniment

Automatització i programació

L'automatització i la programació són cada vegada més importants en l'experiència diària, reduïnt la necessitat de treball humà i us permeten controlar processos industrials i maquinària.

Tenim una solució per cada cas, gràcies a la nostre formació en programació amb PLC's i en sistemes SCADA podem donar resposta a tots els àmbits de treball, des d'automatització de centrals hidroelèctriques, telecontrol d'instal·lacions via ràdio o sistemes de telegestió de qualsevol tipus d'instal·lació elèctrica.

Llegeix més: Automatització i programació

Energies renovables

Us oferim assesorament, disseny, instal·lació i manteniment en diferents tipus d'energies renovables, que ens permetrán buscar la solució més òptima per al vostre cas.

 

Els nostres camps d'actuació són:

- Energia Hidroelèctrica: ens avalen 25 anys d'experiència automatitzant centrals hidroelèctriques a nivell nacional i internacional. Us oferim els nostres coneixements per optimitzar el funcionament i els sistemes de les vostres centrals.

Enginyeria en sistemes BT i ATInstal·lació d'equips elèctrics de potencia en BT i AT

Instal·lació de centres de transformació en AT

Fabricació d'quips de comandament, protecció i control d'instal·lacions elèctriques

Sistemes de telegestió i telecontrol en qualsevol instal·lació elèctrica

Automatització de centrals hidroelèctriques

- Energia eòlica: Tenim experiència en el camp dels aerogeneradors i en el seu manteniment.

- Energia solar fotovoltàica: Instal·lem panells fotovoltaics i en realitzem el manteniment.

Les energies renovables us poden permetre optimitzar les vostres instal·lacions, fent que siguin més eficients i econòmiques (estalviant diners en la factura elèctrica) i aportant valor afegit a la vostra empresa.

 

 

Llegeix més: Energies renovables

Instal·lacions industrials

Us oferim tot tipus de solucions per a la vostra empresa, des de centres de transformació de mitja i baixa tensió fins a l'automatització de la vostre maquinària o el disseny de qualsevol tipus de quadre elèctric (distribució, control i potència, maniobra, etc.).

Tenim un camp d'actuació molt ampli en el sector industrial, que ens permet optimitzar els vostres processos de fabricació i renovar les vostres instal·lacions per evitar pèrdues de diners a causa del seu envelliment i actualitzar-les a les noves normatives.

El nostre servei en aquest àmbit no és limita només a l'execució, podem ajudar-vos en el manteniment preventiu per tal de garantir que les vostres instal·lacions están en correcte estat i que no tindreu problemes inesperats.

 

 

Llegeix més: Instal·lacions industrials

Enginyeria

Realitzem tot tipus de projectes adaptant-nos als vostres requisits i necessitats, assesorant-vos i oferint-vos les solucions més adequades en les vostres instal·lacions d'alta i baixa tensió, instal·lacions industrials o energies renovables.

L'estructura de la nostre empresa ens permet intervenir, gestionar i desenvolupar totes les fases de les instal·lacions i els equips elèctrics, des de l'enginyeria i el disseny, la construcció, instal·lació, automatització i programació, verificació fins al servei post venda de manteniment i reparació.

El nostre equip compta amb anys d'experiència en els diferents camps d'actuació de la nostre empresa, i en línia amb els valors empresarials busca la satisfacció del client, oferint un servei de qualitat i buscant la millora continua de tots els processos implicats en la prestació del servei, com la formació continua i l'aplicació de noves tecnologies en el nostre sector.

Llegeix més: Enginyeria

ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI