Instal·lacions industrials

VAG: Planta de tractament de purins. TRACJUSA: Planta de tractament de purins. Subestació (VAG, TRACJUSA)
Centre de recepció, mesura i transformació (25KV-5KV) i línea d'alimentació de la tuneladora.
Centre de recepció, mesura i transformació 25/0,4 KV
ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI