Com evitar recàrrecs a la factura elèctrica?

Aplitelc Berguedà us ajuda a mantenir a ratlla l'energia reactiva.

polsreactiva

Les companyies elèctriques penalitzen el consum d'energia reactiva. Per poder evitar aquestes penalitzacions cal compensar l'energia reactiva i mantenir la instal·lació amb un cosφ proper a l'1.

reactiva cat

Aquesta penalització varia segons la tarifa elèctrica, potència contractada i el consum de reactiva:

BAIXA TENSIÓ (<1kV):

  • <15kW: Tarifa 2.0A i Tarifa 2.1A, els recàrrecs s’aplicaran si l’energia reactiva sobrepassa el 50% del consum d’energia activa.
  • >15kW: Tarifa 3.0A, els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 2. El període 3 queda exempt de penalitzacions.

ALTA TENSIÓ (1-30kV)

  • <450kW: Tarifa 3.1A els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 2. El període 3 queda exempt de penalitzacions.
  • >450kW Tarifa 6.1A: els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 5. El període 6 queda exempt de penalitzacions.

Aplitelc Berguedà garanteix un bon control de l'energia reactiva mitjançant l'instal·lació i manteniment d'una bateria de condensadors.

  • Si ja teniu instal·lada una bateria de condensadors però seguiu tenint penalitzacions, Aplitelc en revisarà l’estat.
  • Si no teniu bateria de condensadors, envieu-nos tres factures elèctriques esglaonades en el temps durant un any i us realitzarem un proposta per rebaixar la factura elèctrica.

 

Què és l'energia reactiva?

L'energia reactiva apareix en les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per al seu funcionament. És a dir, aparells que disposen de bobines i condensadors.Aquesta energia és molesta per a la distribució, ja que incrementa les pèrdues en les xarxes elèctriques. Per aquesta raó les companyies elèctriques van crear recàrrecs per als excessos de consum d'aquest tipus d'energia.L'energia reactiva també provoca una baixada de potència en la instal·lació del client, la qual cosa obliga a tenir una potència contractada major.

Factor de potència

triangle cat

El factor de potència d'un sistema de potència elèctric de corrent altern es defineix com la relació entre potència activa i potència aparent. El seu símbol és FP o també cosφ.

 

Llegeix més: Com evitar recàrrecs a la factura elèctrica?

Informe de Responsabilitat Corporativa 2017

És el setè informe de sostenibilitat que publiquem i que segueix el manual GRI G4 del Global Reporting Initiative.

 
informe cat La cerca de la millora contínua, el compromís amb els nostres grups d’interès, l’adhesió un any més al Pacte Mundial de les Nacions, signant per al compliment i respecte dels 10 principis universals sobre drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció i l’adaptació a les noves normatives de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Si el passat 2016 ens vam adaptar i certificar per l’empresa Bureau Veritas a la nova normativa ISO 9001:2015, aquest any hem adaptat tot el nostre sistema de gestió a la nova normativa de gestió del medi ambient ISO 14001:2015 per certificar-nos durant el 2018.

En aquest sentit continuarem treballant per adaptar durant aquest any 2018 el nostre sistema de gestió a la nova normativa ISO 45001, que substitueix a l’actual normativa OHSAS 18001 de gestió de la seguretat i la salut laboral.

A nivell medi ambiental, les accions que vam dur a terme durant el 2016, s’han vist compensades durant el 2017 en un major estalvi d’energia elèctrica (gràcies al canvi de lluminàries per LED i a la instal·lació de detectors de presència en zones comuns).

L’avaluació dels nostres proveïdors té en compte el seu grau d’implicació en termes de qualitat i medi ambient, per aquest motiu són informats de la importància que tenen per nosaltres les seves polítiques i estratègies en aquests àmbits.

El nostre objectiu final és aconseguir la satisfacció dels nostres clients, respectant sempre crear el menor impacte ambiental.
 
informe
 
Seguint amb la nostre voluntat de millorar ens hem adherit a l’equip de treball format des de l’ACEB referent a la reforma horària, per tal de començar a implementar nous horaris laborals que potenciïn uns hàbits de vida saludable i fer-ho extensible a la resta de les empreses.

Un altre pas cap a convertir-nos en una empresa més eficient energèticament ha estat la substitució dels fluorescents per lluminàries de tecnologia LED, que consumeixen aproximadament la meitat de potència, tenen més vida útil i són més segurs ja que no contenen cap substància contaminant.
En aquest mateix sentit també s’han instal·lat detectors de presència en zones comuns per evitar el malbaratament d’energia.

Els nostres valors són molt importants, es per això que els tenim en compte en el moment d’avaluar els nostres proveïdors i classificar-los segons el seu grau d’implicació en termes de qualitat i medi ambient.

Esperem que aquest 2018 ens permeti continuar creixent a nivell personal i professional i que els nous reptes en permetin continuar millorant i aprenent.
 
El nostre informe de sostenibilitat es pot consultar a la nostre pàgina web i en altres pàgines d’àmbit estatal la web del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la pàgina web del Pacte Mundial i al Compactlink.

Llegeix més: Informe de Responsabilitat Corporativa 2017

Publiquem l'informe de sostenibilitat del 2016

El sisè informe de sostenibilitat segueix el manual GRI G4 del Global Reporting Initiative.

El passat 2016 APLITELC va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari. Un any en el que ha continuat amb l’aposta per la millora contínua, el compromís amb els seus grups d’interès mitjançant la responsabilitat social i l’adhesió un any més al Pacte Mundial de les Nacions, signant per al compliment i respecte dels 10 principis universals sobre drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.

Un dels reptes més significatius aquest 2016 ha estat adaptar els nostres procediments a la nova normativa ISO 9001:2015, aconseguint-ne al 2017 la certificació (consultar més detalls aquí).

 msostenibilitat 2016400

Llegeix més: Publiquem l'informe de sostenibilitat del 2016

Obrim camí en el camp de l'energia eòlica

Aplitelc participa en la posada en servei de l’aerogenerador que forma part del projecte Viure de l’aire, situat a Pujalt (Alta Anoia).


Des de fa uns mesos Aplitelc Berguedà participa en la posada en servei de l’aerogenerador Enercon E-103 EP2 de 2’35MW, situat al municipi de Pujalt (Alta Anoia), que forma part del primer projecte de mecenatge per contribuir a la democratització de l’energia.

La participació en aquest nou projecte per mitjà de l’empresa alemanya Enercon, amb més de 30 anys d’experiència i més de 27.000 aerogeneradors instal·lats arreu del món, ens permet ampliar els nostres coneixements en tecnologies de producció d’energia neta i verda, ja que Aplitelc ha participat en la posada en servei i realitzarà les tasques de manteniment necessàries durant la vida útil de l’aerogenerador.

001

Llegeix més: Obrim camí en el camp de l'energia eòlica

Complim amb els nous requeriments de la norma ISO 9001:2015

Aplitelc Berguedà, S.L.U. compleix amb els nous requeriments de la norma ISO 9001:2015


En la primera visita de revisió del sistema de qualitat s’acredita el compliment de la nova normativa.
L’empresa que està certificada en ISO 9001:2008 des de l’any 2009 consolida la seva política de qualitat adaptant-se als nous requeriments de la ISO 9001:2015 i demostrant el seu compromís amb la millora contínua, amb la capacitat d’adaptació als canvis  i amb la maduresa del seu sistema de gestió.

checklist apli 300
L’adaptació a la nova normativa permet millorar la gestió del risc i de les oportunitats, analitzant el context  de la organització d’una forma més implícita i assegurant que els riscos econòmics i de servei s’eliminen el màxim possible, garantint l’estabilitat de l’empresa i la qualitat del servei proporcionat.
Aquest pensament basat en el risc es converteix en la millor eina de planificació preventiva.

Un altre punt fort de la normativa és la competència del personal, aspecte que la nostre empresa sempre ha valorat com a clau, ja que la competència de l’equip humà és la millor carta de presentació d’una empresa, especialment si aquesta és dedica a la prestació de servei.

Un repte aconseguit que ens permet centrar-nos en noves metes per donar compliment a la nostra Política de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos com són l’adaptació en les noves ISO 14001:2015 que assegura la integració de la gestió ambiental en les estratègies de negoci i la pròxima ISO 45001 sobre la gestió de la Seguretat i la salut en el treball.

 

NOVA VERSIÓ
ISO 9001:2015

La normativa ISO 9001 referent al sistema de gestió de la qualitat en les organitzacions empresarials s’ha revisat novament (ja havia estat revisada l’any 2000), per tal de mantenir la seva utilitat en el sector empresarial i la seva rellevància en el mercat, seguint amb el seu principal objectiu d’assegurar la satisfacció del client i la qualitat del servei. Les empreses certificades en la normativa ISO 9001:2008 tenen un plaç de tres anys, fins al setembre de 2018 per certificar-se en la nova versió. A aquesta revisió s’hi han afegit les normatives ISO 14001:2015 publicada el 15 de setembre de 2015 i ben aviat la OHSAS 18001:2007 que pròximament s’anomenarà ISO 45001.

Llegeix més: Complim amb els nous requeriments de la norma ISO 9001:2015

ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI