Digitalització d'esquemes elèctrics Eplan P8

Uns esquemes digitals revisats i actualitzats li garanteixen el control total sobre la seva instal·lació.

Aplitelc Berguedà disposa de dues llicències d'Eplan des de l'any 2007. Actualment tenim al servei dels nostres clients un equip de 6 tècnics amb formació i amplia experiència amb aquest programari. Oferim la possibilitat de disposar dels esquemes elèctrics de la seva instal·lació o maquinària actualitzats, revisats i en format eplan. Realitzem el redibuixat d'esquemes d'autocad a eplan aprofitant les prestacions que ofereix el programa.

treball eplan

Aquesta digitalització dels esquemes ens ofereix els següents avanatatges:
 • Navegació ràpida i fluida pels esquemes en pdf gràcies a les referències creuades que ens permeten seguir els circuits amb un sol clic des d'una tauleta, un ordinador o fins i tot un telèfon mòbil.
 • Generem documentació acurada que ens permet consultar formularis de bornes, connexionat, llistat de cables, conductors lliures, identificació d'estructures, diagrames de PLC,  així com un llistat del material instal·lat i l'accés a les seves fitxes tècniques.
 • Un cop tenim el projecte digitalitzat es poden introduir canvis i actualitzacions de forma senzilla.

 

Exemple cat

 

Eplan electric P8 és un software especialitzat en el disseny d'esquemes elèctrics que ens permet realitzar projectes amb una estructura precisa i detallada i generar una documentació molt acurada amb tot tipus de formularis adequats a les nostres necessitats.

En resum es tracta d'una eina avançada amb un enorme potencial que ofereix molts avantatges en totes les fases del projecte. Des de la fase de disseny fins a la fase de manteniment de la instal·lació.

 

treball tauleta

Llegeix més: Digitalització d'esquemes elèctrics Eplan P8

Complim amb els requeriments de la norma ISO 14001:2015

Un nou pas endavant d’Aplitelc Berguedà, S.L.U. en la millora del nostre Sistema de Gestió Mediambiental

Primer va ser l’adaptació a la nova normativa ISO 9001:2015, que ens va permetre millorar en la gestió del nostre sistema de qualitat, i l’ha seguit l’adaptació a la normativa ISO 14001:2015 per millorar en la gestió de la nostra activitat industrial respecte als aspectes mediambientals.

Com en la normativa 9001, la nova normativa 14001 afegeix requisits relacionats amb el lideratge, demostrant la importància i el vincle que ha d’existir des de l’alta direcció amb la planificació de les estratègies empresarials per la millora i la consecució dels objectius ambientals.

S’afegeix el concepte “Cicle de Vida” que permet conscienciar i visualitzar tots els processos ambientals que repercuteixen al medi ambient derivats de les operacions i els serveis que realitza l’empresa, des de les matèries primeres fins al reciclatge o la reutilització dels materials.

Un altre aspecte important en la nova normativa és el control de la cadena de valor i l’avaluació del compromís dels nostres grups d’interès. Per aquest motiu realitzem avaluacions de proveïdors, tenint en compte les seves polítiques mediambientals i realitzant les comunicacions pertinents respecte a la nostra filosofia de negoci.

14001

 

Nous reptes, ISO 45001:2018

Continuem adaptant-nos a les noves normatives internacionals d’organització i iniciem els processos d’adaptació a la nova normativa ISO 45001:2018, que substituirà a l’actual OHSAS 18001 i que permet un període de transició de 3 anys entre ambdues normatives.

Amb aquesta nova versió, les 3 normatives compartiran una estructura d’alt nivell, que focalitza la participació de l’alta direcció, la participació activa de tot el personal de l’empresa i una visió més global de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut.

 

Llegeix més: Complim amb els requeriments de la norma ISO 14001:2015

La termografia, eina de diagnosi i manteniment preventiu

Anticipar avaries, evitar pèrdues de producció, augmentar el rendiment, estalvi energètic i seguretat.

termografia camara

La termografia és una tècnica que ens permet mesurar temperatures exactes a distància i sense necessitat d'estar en contacte amb la instal·lació a estudiar. És una eina de gran utilitat a la industria que ens permetrà detectar possibles avaries, realitzar mesures en processos, fer comprovacions de disseny, verificar aïllaments tèrmics, etc

Aplitelc Berguedà disposa d'un equip termogràfic que ens permet realitzar estudis termogràfics de tot tipus d'instal·lacions.

 informe solar 300  informe inst 300

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió: Detecció de línies mal dimensionades, connexions, contactors, proteccions i altres components en mal estat.

termo 400

Instal·lacions elèctriques d’alta tensió: Permet la detecció precoç d’avaries, evitant així aturades no programades de la producció.

camp

Instal·lacions fotovoltaiques: Detecció de pèrdues de producció degudes al mal estat d'alguns panells. Un sol panell en mal estat pot afectar greument la producció de tota la sèrie a la qual pertany, mitjançant la termografia podem detectar i substituir aquests panells aïllats i recuperar la producció d’energia de les sèries i en conseqüència augmentar la producció de tot el parc.

informe plano 300

 

Càmara termogràfica

Disposem de la càmera termogràfica TESTO 875-2i, amb les següents característiques:

testo

 • Sensibilitat tèrmica de 0,05ºC, càmera digital integrada i mesura del risc de condensació.
 • Objectiu de 32ºx23º i teleobjectiu de 9º x 7º.
 • Qualitat de imatge fins a 320 x 240 píxels.-Rang de mesura de -30ºC fins a +350ºC.
 • Gravació de veu, permet memoritzar comentaris per a cada fotografia.

Llegeix més: La termografia, eina de diagnosi i manteniment preventiu

Com evitar recàrrecs a la factura elèctrica?

Aplitelc Berguedà us ajuda a mantenir a ratlla l'energia reactiva.

polsreactiva

Les companyies elèctriques penalitzen el consum d'energia reactiva. Per poder evitar aquestes penalitzacions cal compensar l'energia reactiva i mantenir la instal·lació amb un cosφ proper a l'1.

reactiva cat

Aquesta penalització varia segons la tarifa elèctrica, potència contractada i el consum de reactiva:

BAIXA TENSIÓ (<1kV):

 • <15kW: Tarifa 2.0A i Tarifa 2.1A, els recàrrecs s’aplicaran si l’energia reactiva sobrepassa el 50% del consum d’energia activa.
 • >15kW: Tarifa 3.0A, els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 2. El període 3 queda exempt de penalitzacions.

ALTA TENSIÓ (1-30kV)

 • <450kW: Tarifa 3.1A els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 2. El període 3 queda exempt de penalitzacions.
 • >450kW Tarifa 6.1A: els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 5. El període 6 queda exempt de penalitzacions.

Aplitelc Berguedà garanteix un bon control de l'energia reactiva mitjançant l'instal·lació i manteniment d'una bateria de condensadors.

 • Si ja teniu instal·lada una bateria de condensadors però seguiu tenint penalitzacions, Aplitelc en revisarà l’estat.
 • Si no teniu bateria de condensadors, envieu-nos tres factures elèctriques esglaonades en el temps durant un any i us realitzarem un proposta per rebaixar la factura elèctrica.

 

Què és l'energia reactiva?

L'energia reactiva apareix en les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per al seu funcionament. És a dir, aparells que disposen de bobines i condensadors.Aquesta energia és molesta per a la distribució, ja que incrementa les pèrdues en les xarxes elèctriques. Per aquesta raó les companyies elèctriques van crear recàrrecs per als excessos de consum d'aquest tipus d'energia.L'energia reactiva també provoca una baixada de potència en la instal·lació del client, la qual cosa obliga a tenir una potència contractada major.

Factor de potència

triangle cat

El factor de potència d'un sistema de potència elèctric de corrent altern es defineix com la relació entre potència activa i potència aparent. El seu símbol és FP o també cosφ.

 

Llegeix més: Com evitar recàrrecs a la factura elèctrica?

ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI