Memòria de sostenibilitat

Aplitelc Berguedà S.L.U. publica la memòria de sostenibilitat des de l'any 2011. Amb la publicació d'aquest document l'empresa informa als seus clients que es manté fidel al compromís adquirit amb l'entorn i mostra la gestió portada a terme en totes les activitats de l'any.

Una memòria de sostenibilitat és un document corporatiu en el qual les empreses informen sobre els impactes i actuacions en els àmbits econòmic, ambiental i social generats per la seva activitat.

Un dels models de retre comptes en el camp de la responsabilitat social més reconeguts és l'elaboració de memòries de sostenibilitat segons els paràmetres de la Global Reporting Initiative, una organització que estableix un marc internacional per l'elaboració d'aquests informes. El fet d'utilitzar aquesta metodologia fa que la memòria de sostenibilitat de l'empresa sigui homologable i comparable arreu del món.

 

msostenibilitat 2011

Memòria de Sostenibilitat 2011

Descàrrega en pdf

msostenibilitat 2012

Memòria de Sostenibilitat 2012

Descàrrega en pdf

msostenibilitat 2013

Memòria de Sostenibilitat 2013

Descàrrega en pdf

msostenibilitat 2014

Memòria de Sostenibilitat 2014

Descàrrega en pdf

msostenibilitat 2015

Memòria de Sostenibilitat 2015

Descàrrega en pdf 

msostenibilitat 2016

Memòria de Sostenibilitat 2016

Descàrrega en pdf 

msostenibilitat 2017

Memòria de Sostenibilitat 2017

Descàrrega en pdf 

   
ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI